pl-PL

Police Controller

Oprogramowanie i sprzęt do zaawansowanych analiz danych z tachografów cyfrowych oraz analogowych.

Wielojęzyczny

Wizualizacja wszystkich naruszeń we wszystkich językach europejskich, aby pokazać je na zagranicznym kierowcom bez konieczności zmiany języka programu. Posiadamy wielojęzyczny moduł zapytań dot. wybron w całej Europie i moduł uwierzytelniania dokumentów całej Europy

Dane techniczne wersji hybrydowej

  • Posiadamy wersję hybrydową , która pozwala na pracę z urządzeniem dotykowo lub za pomocą myszy

  • Jest przystosowany do nowych wielordzeniowych procesorów

  • Pobierz i przeanalizuj pliki kierowcy lub pojazdy oraz pliki-S (dane nt. prędkości i RPM co 0.25s)

  • Cały system można obsługiwać oburącz trzymając tablet i posługując się kciukami. Od kontroli na drodze aż do analizy śledczej - wszystko jest możliwe.

Szybka i efektywna kontrola

  • Moduł naruszeń 561/06

  • Moduł manipulacji 3821/85

  • Moduł wykrywania błędów w konstrukcji tachografów

  • Moduł tworzenia naruszeń

  • Wszystkie naruszenia można indywidualnie dostosować, zaktualizować i przetestować w rzeczywistych kontrolach

Interaktywne grafiki

Wizualizacja wszystkich naruszeń we wszystkich językach europejskich, aby pokazać je na zagranicznym kierowcom bez konieczności zmiany języka programu. Posiadamy wielojęzyczny moduł zapytań dot. wybron w całej Europie i moduł uwierzytelniania dokumentów całej Europy