cs-CZ

MiLoG CZ

21. 7. 2015

MILOG_CZ
Pobierz obrazki
Obdrželi jsme první žádost německého celního úřadu (ZOLL-Saarbrucken) s požadavkem, aby zahraniční přepravní společnost předložila dokumentaci v souladu s německým zákonem o minimální mzdě “MiLoG”.
V tomto případě celní úřad požaduje následující:
- Výplatní pásky všech řidičů, u kterých byl v konkrétním měsíci odeslán fax informující o jejich vstupu do Německa. Dejte pozor, aby nebyl odeslán větší počet řidičů než kolik se jich skutečně na území Německa pohybovalo!
- Potvrzení o výplatě výše zmíněné mzdy.
- Přehled odpracovaných hodin řidičů, jejichž pobyt v Německu byl ohlášen, za kontrolovaný měsíc
- Název a sídlo zákazníků přepravy v kontrolovaném měsíci.
Lhůty, jazyk a sankce:
- Lhůta pro předložení dokumentů je přibližně jeden měsíc.
- Veškerá dokumentace musí být předložena v německém jazyce.
- Nedodržení předpisů může být sankcionováno pokutou až do výše 30.000,00€.
Truckcontroller

Připomínáme všem uživatelům programu Truckcontroller, že veškeré úkony související s dodržováním zákona Milog jsou zahrnuty v ceně. Guretruck nepožaduje žádné další dokumenty, vše se již nachází v programu Truckcontroller. Stačí pouze zaslat seznam klientů.
Pobierz obrazki