pl-PL

Ograniczenia w ruchu drogowym

Kategorie restrykcji Trucks>7,5Tn
Trucks>7,5 Tn and >14 m
Trucks>7,5 Tn and trucks with trailers
Trucks>1,5 Tn
Trucks>3,5 Tn
Trucks>12 Tn

Kraje z ogólnymi ograniczeniami dla samochodów ciężarowych

Ładownie...