cs-CZ

NÁSTROJ PRO VÝPOČET MZDY

Nástroj pro výpočet mzdy je integrován v programu “Tacho Manager” na www.truckcontroller.com

NASTAVENÍ

  • Automatický výpočet hrubé mzdy řidiče přímo na základě dat řidiče
  • Měna podle jednotlivých zemí
  • Lze použít pro jednoho až tisíce řidičů
  • Systém je založený na jednoduchém algoritmu s přesnými hodnotami pro 16 zemí: číselné hodnoty jsou upraveny podle jednotlivých zemí. Systém je nastaven podle minimální mzdy v jednotlivých zemích a lze jej upravit podle požadavků jednotlivých společností

Mzda je stanovena na základě následujících parametrů

  • Prémie pro řidiče

  • Základní mzda: včetně příplatků za práci přesčas, odpracované dny a dny pracovní neschopnosti. Možné nastavit rovněž hodinovou mzdu namísto pevné mzdy. Systém umožňuje uživateli definovat, co je považováno za “práci”.

  • Práce přesčas je rozdělena na: běžné přesčasy, práci v noci, práci v sobotu a v neděli a práci ve státní svátky. Výpočet lze provést pro období jednoho měsíce, dvou měsíců, čtvrtletí nebo pololetí.

  • Diety: mohou být zahrnuty ve mzdě. Hodnoty jsou nastaveny podle jednotlivých evropských zemí. Výpočet je založen na době řízení a době odpočinku. To umožňuje automatický výpočet dovolené (bez nutnosti manuálního záznamu) a automatické neplacení diet v průběhu dovolené.

  • Ubytování: lze zahrnout do mzdy. Můžete definovat “noc, kdy řidič neřídil a měl nárok na ubytování”

  • Mzda podle německého práva pro jízdy do Německa. Mzda v souladu s norskými zákony pro jízdy do Norska. Připraveno pro aplikaci ve Francii. Můžete nastavit co je “tranzit” v Německu.

Upozorňujeme, že k prokázání doby řízení jsou v Evropě uznávána pouze data z tachografu.

Systém umožňuje kontrolu pro manažery, zvláště pokud má společnost pobočky v různých zemích.

Pro fungování systému řidiči musí změnit zemi v tachografu při každém překročení státní hranice. Doporučujeme rovněž aktualizaci země vždy na začátku a na konci období.

V případě právního sporu proti společnosti jsme schopni vyslat k soudu právníky k obhajobě vytvořené zprávy.

Stáhnout PDF